Foutmelding

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /customers/b/8/3/lieselottedenolf.be/httpd.www/includes/bootstrap.inc).

Realisaties

​​

12 jaar schepen - 12 grotere realisaties

Als schepen ben je bepalend voor projecten en werk je samen met de administratie en medeschepenen. Bij volgende grotere realisaties speel(de) ik een cruciale rol.
Een volledig overzicht van mijn realisaties vindt u onderaan de pagina.

 

Levendige, sociale en culturele projecten: minibibs, Parkies, Ontbijt op de Markt, Gallo-Romeinse dag Wijnendale, Kastelendag Ravenhof, Erfgoeddag, Open Monumentendag, …

Als schepen van cultuur (2013 - 2018) en sinds 2016 van toerisme ben ik de politiek drijvende...

Torhout als merk: huisstijl Torhout levende stad - oprichting communicatiedienst

Mijn inbreng:

 • Logo Torhout levende stad: trekker werkgroep: beslissing, budgetten...
Opwaardering Warande: speeltoestellen en speelpleinwerking

De Warande bloeit en groeit. 

De inhoudelijke opwaardering werkt: meer en betere...

Personeel: warm en efficiënt personeelsbeleid - samengaan van stad en OCMW

Samengaan stad en OCMW: nieuwe structuur met andere clusters, diensten samengevoegd (...

Aanleg stadspark: ontmoetingsplaats voor velen

Van een drassig, gesloten en omhaagd park maakten we een open toegankelijke ontmoetingsplaats...

Sportinfrastructuur: van loopparcours Groenhove over gevechtsportenzaal, renovatie zwembad tot voetbalkantine Wijnendale

Mijn inbreng: politieke verantwoordelijke van de projecten (samen met schepen patrimonium en/of...

Stadskernvernieuwing: trekker van plan voor de komende 20 jaar

Heel belangrijk voor de toekomst van de Torhoutse binnenstad!

Inhoud:

 • ...
Oprichting kinderopvang Skoebidoe op Sint-Henricus

Sinds 2011 richt de stad op Sint-Henricus de buitenschoolse kinderopvang Skoebidoe in, een zegen...

Groeiende Kunstacademie met nieuwe afdeling Beeldende Kunst

In de Kunstacademie volgen meer dan 1000 leerlingen

 • Muziek
 • Woord
 • ...
Vergedreven digitalisering bib - zelfuitleenbalies en inleverbox - en Cc - online tickets

De bib onderging een doorgedreven digitalisering met uitschieters het invoeren van...

Kasteel Ravenhof: actieve, toekomstgerichte invulling

Het Ravenhof is een aantrekkelijke plek geworden waar jong en oud zich thuis voelt. 

Mijn...

Bibvolkstuintjes op aangeven van inwoner

Een idee van inwoner Leonie Lanssens kreeg concrete invulling: de (lelijke) struiken achter de...

Verantwoordelijk voor volgende realisaties (2013-2018)

Algemeen langetermijn

 • Masterplan stadskernvernieuwing: trekker werkgroep samen met burg. Kristof
 • Heraanleg stadspark: trekker werkgroep (speelplein, multisportterrein, skateterrein, graffitizuilen, zitgelegenheid, fiets- en wandelpaden, zitgelegenheid)

Personeel

 • Trekker werkgroep samengaan stad en OCMW: aanwerving gezamenlijke secretaris, gemeenschappelijk organogram, één personeelsdienst, financiële dienst en dienst gebouwen gaan samen, reorganisatie personeel met aanstellingen directeurs, nieuwe functies
 • Invoeren van tijdsregistratie voor personeel
 • Nieuwe werktijdenregeling met flexibeler glijtijden
 • Werken aan organisatiecultuur: Nieuwsbrief personeel, teambuildingsactiviteiten, gezamenlijk personeelsfeest
 • Actief aanwezigheidsbeleid
 • Welbevinden op het werk: enquête, werkgroepen en actieplan
 • Gezondheidspromotie: gratis sporten voor personeel, fietsen naar werk
 • Opstart Vrijetijdshuis op Markt: meer samenwerking tussen de diensten jeugd, toerisme, cultuur, uitleendienst, feestelijkheden
 • Selecties: competentiemanagement (meer inzetten op competenties, ervaring en talenten dan diplomavereiste)

Onderwijs

Kunstacademie:

 • Groeiend aantal leerlingen
 • Oprichting studierichting beeldende kunst
 • Integratie van Andere Academie
 • Verdere uitbouw richting dans en woord
 • Samenwerkingen met de scholen, Vives, optredens in de stad, …
 • Renovatie en restauratie Ten Walle
 • Samenwerking met Zedelgem: bij-afdeling van Torhout

Cultuur

 • Opwaardering cultuurprijzen, Open Monumentendag en Erfgoeddag
 • TIC gaat over naar TIC Rembert
 • Uitwerken beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad, uitwerking waarderingssysteem voor waardevolle gebouwen ism. deelraad erfgoed
 • Tentoonstellingen: mosterd, wandeling rond stadskernvernieuwing
 • Samenwerkingen: CWRM, WO1, …
 • Vredesbloemen eind 2018
 • Toegankelijke evenementen: Parkies, Ontbijt op de Markt, Kastelendag Ravenhof, Gallo-Romeinse dag Wijnendale, …
 • Ginter: concretiseren intergemeentelijke samenwerking.  (subsidies rond WO1, gezamenlijke communicatie, samenwerken rond bijv. klassieke concerten, comedy, …)
 • Raakvlak: wordt intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst.  Samenwerken rond erfgoed, archeologie, …

Cultuurcentrum

 • Online ticketsysteem, betaling met kredietkaart
 • Nieuwe website
 • Invoeren van Moove (wereldfilms in samenspraak met TROSSO), zelf programmering klassieke muziek, films voor gezinnen
 • Educatieproject met de scholen nav. voorstelling in Cc ism. Ginter (Zetels van Goud + …)
 • Nieuwe uitbating foyer
 • Aandacht voor Torhoutenaren voor tentoonstellingen en opvoeringen
 • Invoering ringleiding: geluidconnectie voor mensen met hoorapparaat
 • Bouw en inhuldiging van The Box (werkruimte + 2 vergaderlokalen)
 • Aandacht voor kansengroepen (Ambiance in 't Cc, Speciaal voor u)
 • Eigen programmering klassieke muziek met aandacht voor hedendaags klassiek

Bibliotheek

 • Volkstuintjes aan de bib via idee inwoner
 • Minibibs via idee inwoner
 • 3 zelfuitleenbalies met intelligente inleverbus
 • Ver doorgedreven digitalisering (via oa. Mijn bibliotheek, Gopress, e-boeken, Fundels digitaal, Wifi, Facebook)
 • Boekbaby's i.s.m. Kind en Gezin
 • Start uitleen boekenpakketten, e-readers, boekenkastjes bij onthaalouders
 • Makkelijk Lezen Plein: speciale afdeling voor moeilijke lezers
 • Bib-box voor onthaalinitiatieven
 • Herinrichting onthaal en leeszaal

Toerisme

 • Promotie Ravenhof en aardewerkmuseum: pop-ups en nieuwe benadering (Florist meets museum, Opgezet spel, Nestor en Rotsen, keramiste in pop-up,…)
 • Infopunt toerisme naar Oud stadhuis op Markt
 • Goede samenwerking met Westtoer: Kastelen en Abdijen
 • Belevingsevenementen: Dag van het Kasteel, Gallo-Romeinse dag ism. Raakvlak

Archief

 • Archief naar aangepaste ruimte in de juiste omstandigheden: eerste verdieping stadskantoor
 • Ruime leeszaal voor het archief

Inspraak en communicatie

 • Enquête onder de bevolking: bepaling van prioriteiten van water en zwakke weggebruiker
 • Doorgedreven participatie in stadskernvernieuwing
 • Nieuwe communicatiedienst stroomlijnt alle communicatie
 • Nieuwe website voor Cc, stad en toerisme
 • Invoeren van sociale-mediabeleid: Facebook, Twitter, Instagram

Verantwoordelijk voor volgende realisaties (2007-2012)

 

Sport

Infrastructuur

 • Berging en kleedkamers sporthal B
 • Joggingparcours Groenhove
 • Veldje V2: oefenveld bij Velodroom
 • Vernieuwing cafetaria (met danszaal voor Academie)
 • Kleedkamers Wijnendale
 • Verbouwing zwembad: kleedkamers, andere ingang, lift, toegankelijk maken voor mindervaliden (tot in zwembad met tillift en natte rolstoel). 
 • Finse piste sportstadion (helft gesubsidieerd)
 • Bouw vechtsportenzaal
 • Multifunctioneel sportterrein bij bouw stadskantoor

 

 • Nieuwe huldigingen: kampioenenhulde vanaf West-Vlaams kampioen
 • Vernieuwing verkiezing sportlaureaat (telkens met bekende Vlaming)

 

 • Jeugdsport: verdeling extra subsidies van Vlaamse overheid
 • Feest van de jeugdsportbegeleider: vorming, ontmoeting, etentje met jeugdtrainers
 • Vernieuwing sportkampen
 • Dorp van de Ronde!

 

 • Torhoutse zwemschool: 1 systeem om te leren zwemmen

 

 • Gesprek met besturen elke sportclub: titanenwerk, maar heel interessant
 • Pasje sociaal tarief bij praktisch elke sportvereniging
 • Verfijning toelagereglement: hiaten eruit gehaald + subsidies naar omhoog
 • Sportclubs baten cafetaria in weekend uit

 

 • AED: automatische externe defibrillatoren

 

Jeugd

Ondersteuning jeugdverenigingen:

 • nieuw: groepsleidingsoverleg, overleg nieuwe leiding, vorming fuiforganisatoren, voor elke leeftijdsgroep een activiteit met alle jeugdbewegingen samen
 • verhoging subsidies verenigingen

Speelpleinwerking:

 • Inhoudelijke ondersteuning door jeugddienst
 • Hoofdanimators zijn jobstudent geworden
 • Warande: nieuwe speeltoestellen en avontuurlijke toestellen in het bos

Infrastructuur

 • Nieuwe skatetoestellen Sint-Henricus
 • Verhuis jeugddienst naar conciërgewoning Sport
 • Nieuwe bergruimte Sperregem
 • Skatepark naast zwembad: groter en gepolierde beton
 • Graffitimuur bij zwembad, ook onder brug Ventweg

Brandveiligheid: sleutelkluizen aan de lokalen, brandverantwoordelijke per vereniging, … … …

Niet-georganiseerde jeugd: nieuwe evenementen

 • Teenage kicks (skaten)
 • Summer check in (evenement na de examens)
 • Dag van de jeugdbeweging (ontbijt voor 700 jongeren)
 • Buitenspeeldag (elk jaar 700 kinderen)
 • Kidsclubwerking, blikvangers, tienerwerking

Preventieve acties:

 • Drugwegwijzer
 • Acties rond alcohol, drugs, gehoorschade
 • Infomomenten voor ouders

Informatie

 • Postit
 • Jeugdsprokkels: info over alle jeugdverenigingen
 • Zomersprokkels: info over alle zomermogelijkheden voor kinderen
 • Nieuwe website
 • Jeugdcultuurlabel: radar

Kinderopvang

 • CKO: centrum kinderopvang: begin van vergevorderde samenwerking tussen de privé-initiatieven
 • Website met vrije plaatsen
 • Verdubbeling toelage en ook voor dagmoeders
 • Gezamenlijke vormingen, visie, volgen van decreetveranderingen
 • Capaciteit van Jabedabedoe verdubbeld
 • Oprichting buitenschoolse kinderopvang Skoebidoe in Sint-Henricus

Archief

 • Nieuwe locatie: in stadskantoor
 • Voorbereiding van diensten op verhuis
 • Alles in zuurvrije dozen
 • Elk jaar restauratie van stukken: bijvoorbeeld kranten

Musea

 • Uitwerking rondleiding verschillende doelgroepen:
 • oa. sprookjesparcours op kasteel, voor kleuters, voor buiten, voor verjaardagsfeestjes enz…
 • Bezoek in vreemde talen mogelijk
 • Gidsenvormingen
 • Verschillende activiteiten rond kasteel
 • Tijdelijke tentoonstellingen aardewerk

Ontwikkelingssamenwerking

 • Upgrade sociale kerstmarkt
 • Subsidiesysteem verhoogd en veranderd
 • Opstart halen Fairtradegemeente

Info en inspraak

 • Nieuwe huisstijl
 • Nieuwe website